Lagani Online IQ test

U seriji testova inteligencije koje možete pronaći na ovim stranicama predstavljamo van jedan prilično lagan test. Test se sastoji od deset pitanja. Dobro pročitajte pitanje a nakon toga izaberite jedan od ponuđenih odgovora. Kada odgovorite na sva pitanja provjerite koliko imate točnih odgovora.

Krenimo s pitanjima, pred vama je kviz Lagani Online IQ test

1. 
Izbacite uljeza

2. 
Broj

Koji broj dolazi sljedeći? 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13

Upišite:

 

3. 
Marija

Marija ima 16 godina, četiri je puta starija od svog brata Ivana. Koliko će Marija imati godina kada bude dvostruko starija od svog brata Ivana.

Upišite:

 

4. 
Oblik

Kakav bi oblik nastao kada bi spojili dva donja oblika?

 

 

5. 
Brojčani niz

Koji od donjih brojeva ne spada u ovaj niz? 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 14 - 15 - 30

Upišite:

6. 
Prst

Prst je prema ruci kao list prema?

Upišite:

 

7. 
Četvrtina polovine

Koji je broj jedna četvrtina od jedne polovine od jedne petine od dvijestotine?

Upišite:

 

8. 
Ivica

Ivica treba 13 boca vode iz dućana, no odjednom može ponijeti samo 3. Koliko će puta minimalno morati ići u dućan da ih nabavi svih 13?

Upišite:

 

9. 
Uljez u nizu

Koji od  brojeva ne spada u niz?  1 - 2 - 5 - 10 - 13 - 26 - 29 - 48

Upišite:

 

10. 
Marko

Marko voli 25 ali ne 24; voli 400 ali ne 300; voli 144 ali ne 145. Koji broj voli Marko?

Upišite:

Odlično! Kliknite na "Pošalji"