Novi IQ-test

Riješite sljedećih 10 pitanja u što kraćem roku i provjerite koliko ste bili uspješni odmah po završetku testa. Test se sastoji od dvije vrste pitanja.

Na jednu skupinu pitanja odgovarate odabirom jednog od više ponuđenih rješenja, a u drugoj skupini svoju inteligenciju testirate upisujući traženu riječ ili broj u za to previđenu kućicu.

Krenimo s pitanjima, pred vama je kviz "Novi IQ-test".

Koji od brojeva

Koji od sljedećih brojeva je u odnosu na broj 3236 isti kao ATENA u odnosu na ANETA?

Koja je životinja najmanje slična ostalima iz skupine?

Nadopuni riječ koja nedostaje:

Čak i ruža ima trnje.

Nadopuni riječ koja nedostaje:

RUKA za rukavicu je kao GLAVA za .

Ako presložite slova AAHKRSTV dobiti ćete ime:

NASA je primila tri poruke s NLO-a.

Znanstvenici su proučili poruke i otkrili da "Necor Bulodn Slock" znači "Opasnost eksplozija raketa" i " Edwan Mynor Necor" znači "Opasnost gori brod" a "Buldon Gimilzor" znači "Velika eksplozija plina". Što znači "Slock"? Upišite:

Krugovi

Ako su neki krugovi crveni i neki crveni su drveni onda su sigurno i neki krugovi drveni. Ova izjava je

Dječak i sestra

Dječak je star 4 godine a njegova sestra je tri puta starija od njega. Kad dječaku bude 12 godina koliko će stara biti sestra? Sestra će biti stara godina.

Žabe

Dvije djevojčice su uhvatile 25 žaba. Ivana je uhvatila četiri puta više nego Ana. Koliko je Ana uhvatila žaba? Upišite:

Odlično! Kliknite na "Pošalji"