Numerički test inteligencije

Numerički testovi dio su testova inteligencije. Donji test numeričke inteligencije se sastoji od 10 pitanja, ne spada u kategoriju teških testova no nije jednostavan ako niste dobri s brojevima, odličan je za razvoj sposobnosti rješavanja ovakvih testova.

Numerički test pred vama je jednostavan test za sve koji vole matematički razmišljati, uživajte u rješavanju i sretno. Test traje 30 minuta.

Pred vama je kviz "Numerički test inteligencije". Kliknite na "Next".

1. 
Ivan i Marica

Ivan je tri puta stariji od Marice a za tri godine će biti stariji dva puta. Koliko godina ima Ivan koliko Marica?

2. 
Zbroj godina

Željko je 1,5 puta stariji od Kreše, a Krešo je 1,5 puta stariji od Marka. Koliko godina imaju Marko, Krešo i Željko ako je zbroj njihovih godina 114 ?

3. 
Ivanka i Suzana

Ako Ivanka da Suzani 6 000 kuna obje će imati novac u omjeru 2:1 no ako Suzana da Ivanki 1000 kuna omjer će biti 1:3. Koliko kuna pojedinačno imaju Ivanka i Suzana prije nego što razmjene bilo kakav novac?

4. 
Ivan i Marko

Ivan i Marko dijele lonce za cvijeće u omjeru 3:5. Ako Ivan ima 180 komada koliko komada ima Marko? Marko ima komada.

5. 
Ivan, Marko i Željko

Ivan, Marko i Željko žele među sobom podijeliti određenu sumu novca. Ivan će dobiti dvije petine, Marko će dobiti 0,45 a Željko 21 kn. Koliko je novca bilo prije podjele? Upišite

6. 
Hitna pomoć

Služba hitne pomoći primila je najveći broj poziva između 3 i 4 ujutro, što je za 40% više nego 250 poziva koje je primila između 2 i 3 ujutro. Koliko je točno poziva primila hitna pomoć između 3 i 4 ujutro? Primila je poziva.

7. 
Cijena odijela

Tokom prvog tjedna rasprodaje cijena odijela od 280 kuna je smanjena za 15%. Na početku drugog tjedna je smanjena za dodatnih 10%. Koja je konačna cijena odijela? Konačna cijena je .

8. 
Putovanje

Ako vaše putovanje taksijem traje 23 minute a vožnja vlakom 49 minuta duže koliko vremena u satima i minutama ukupno putujete? Putovanje traje minuta.

9. 
Sestra i troje djece

Za 7 godina ukupni broj godina koje imaju moja sestra i njezine troje djece će biti 92. Koliko će imati ukupno godina za 4 godine?  Imati će godina.

10. 
Anketa

Anketa u shopping centru je pokazala da je u subotu popodne 5/16 anketiranih žena kupilo samo kozmetiku, 5/8 ih je kupilo samo odjeću a 115 žena je samo razgledavalo i nisu ništa kupile. Koliko je žena kupilo kozmetiku? Kozmetiku je kupilo žena.

Odlično! Kliknite na "Pošaljite"