Prosječna inteligencija

Što je uopće inteligencija? Kako se mjeri prosječni kvocijent inteligencije? Kolika je prosječna inteligencija jednog prosječnog čovjeka na svijetu? Kako funkcionira tablica kvocijenta inteligencije?

Odgovore na ova i još druga pitanja pročitajte u našem članku o prosječnoj inteligenciji.

Inteligencija ili kvocijent inteligencije popularni IQ je sposobnost razumijevanja zadataka i problema, te donošenju zaključaka kako riješiti određeni zadatak ili problem. Ona ovisi od pojedinca do pojedinca, svatko ima drukčije sposobnosti rješavanja zadataka, neki brže i bolje ih mogu riješiti, dok drugi sporije i lošije.

Inteligencija varira od osobe do osobe, a ljudi ju mogu imati od 40, pa sve do 150 ili više. Iznimni slučajevi su oni koji imaju inteligenciju 160 ili više, njih smatramo iznimno talentiranim genijalcima. Do sada u povijesti najveći IQ je imao Leonardo da Vinci, koji je iznosio preko 220. Ali nažalost, ne možemo svi biti Leonardo da Vinci i većina nas nikad neće imati ni približno visoki IQ kao on.

Kako je moguće izmjeriti nečiji kvocijent inteligencije? Postoje mnogobrojni testovi s raznim vrstama logičkih zadataka koji uključuju slova, brojke i oblike. Mjeri se broj točno riješenih zadataka i vrijeme koje je bilo potrebno za rješavanje, te na temelju toga se dobiva kvocijent inteligencije neke osobe. Taj rezultat može varirati, ali ne mnogo, maksimalno za desetak bodova gore ili dolje.

Pokazalo se kako rezultati IQ testova imaju oblik zvonaste krivulje. Što to znači? Znači da pojedinaca s iznimno malom ili visokom inteligencijom ima u malim količinama, te što se više približavamo sredini krivulje, količina ljudi s tom inteligencijom je sve veća. Pokazalo se da oko 65 do 70% ima inteligenciju od 80 do 115, te se to smatra prosječnim kvocijentom inteligencije.

Tako da, šanse su dva naprama tri da ste dio populacije svijeta s prosječnim kvocijentoma inteligencije, koja vam je dovoljna da završite bilo koju školu i neki fakultet, u teoriji. Ako niste sigurni koliki vam je IQ a željeli bi ste znati, savjetujemo vam da pokušate riješiti neki od testova inteligencije i saznajte već danas koliko vam je skala kvocijenta inteligencije naklonjena.

Krenite s laganim testom inteligencije, nastavite s slikovnim testom kvocijenta inteligencije, poigrajte se s testom logike, uživajte.